->

Regulamin serwera oraz sklepu

Przeczytaj go, aby zapobiec nieporozumieniom!

Regulamin serwera VexiCraft.pl


1. Niniejszy regulamin określa zasady panujące na serwerze gry vexicraft.
2. Konta rejestrowane na serwerze należą do właściciela serwera - dostęp do nich na
użytek własny ma wyłącznie osoba rejestrująca się. Właściciel serwera nie ingeruje w
konto – wyjątek może stanowić uzasadniona potrzeba zarejestrowanego
użytkownika lub potrzeba interwencji wskutek łamania zasad regulaminu. Zakazana
jest jakakolwiek sprzedaż/wymiana kont osobom trzecim.
a) Vexicraft nie jest w żaden sposób powiązany z firmą Mojang AB.
3. Użytkownik rejestrujący się na serwerze vexicraft jest zobowiązany odpowiednio zabezpieczyć swoje konto np. przez użycie silnego hasła.
Administracja vexicraft nie odpowiada za nieautoryzowane korzystanie z
konta wskutek użycia słabego hasła lub podania hasła innej osobie.
4. W kwestiach nieuregulowanych należy stosować się do zasad dobrego wychowania
oraz kultury. Nie obrażać i nie insynuować, nie pomawiać, nie prowokować
konfliktów. Stosować się do poleceń administratora (lub innej osoby uprawnionej)
zmierzających do rozwiązania problemu.
5. Na serwerach obowiązuje wolność wypowiedzi. Wszelkie wyrażanie opinii jest
dozwolone dopóki są one konstruktywne oraz rzeczowe, poparte argumentami i nie
łamią innego punktu regulaminu.
6. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia losowe np. nagłe
zatrzymanie serwera z powodu nieoczekiwanego błędu. Klient nie ma prawa żądać
rekompensat z w/w tytułu.
7. Zabronione jest działanie na szkodę serwera. Za takie działanie uznaje się m.in.
wykorzystywanie dziur serwera gry, nieścisłości zasad, które mogą spowodować
szkody i nieuzasadnione zyski gracza, a także: obrażanie innych osób, administracji,
prowokowanie konfliktów, nękanie, spam, flood, publikacje nieprawdziwych
informacji, toksyczne zachowanie, używanie wulgaryzmów oraz słów i gestów
powszechnie uznawanych za niestosowne oraz wspieranie takich zachowań.
8. Administracja może ingerować w rozgrywkę na serwerach i korzystać
przy tym z nadzwyczajnych środków w razie potrzeby, jeśli standardowe metody
rozwiązywania problemów nie przynoszą skutku.
9. Dopuszcza się możliwość sporadycznego stosowania słów uznawanych na
niestosowne lub wulgarne w godzinach 22:00-06:00 pod warunkiem, że nie obrażają
nikogo i nie skutkują łamaniem innych punktów regulaminu, a same słowa nie
wynikają z faktu zezwolenia, a są naturalną reakcją ludzką (np. wskutek emocji).
Zezwolenie to dotyczy wyłącznie czatu w grze.
10. Kwestie nietypowe mogą być rozpatrywane indywidualnie.
11. Zabronione jest reklamowanie innych serwerów Minecraft.
12. Zabronione jest posiadanie/używanie programów/modyfikacji dających nieuczciwą
przewagę w grze lub też zabronionych z przyczyn nieokreślonych. Za tego typu
przedmioty uznaje się m.in. zmodyfikowane wersje gry Minecraft np. Nodus, Wurst,
Huzuni, programy typu X-Ray, CheatEngine itd.
13. Dozwolone jest korzystanie z łatek upłynniających działanie gry, np. OptiFine.
narzędzi typu mini-mapa np. Rei MiniMap. Zabronione jest wykorzystywanie tych
elementów do uzyskiwania nieuczciwej przewagi w grze.
14. Zabronione jest posiadanie i używanie jakichkolwiek zewnętrznych
narzędzi/skryptów automatyzujących grę lub jej część i zyskiwanie przez to
nieuczciwych korzyści.
15. Osoba z rangą VIP/OmegaVIP nie może wykorzystywać swoich dodatkowych uprawnień do
ingerencji we własność innych graczy bez ich zgody.
16.Nick gracza nie może składać się wyłącznie z cyfr lub z ciągu znaków zawierającego w
prawie same cyfry.
17. Członek administracji vexicraft może w dowolnym momencie zarządzić kontrolę
gracza/graczy, jeśli wystąpi podejrzenie łamania zasad gry. W takiej sytuacji należy
stosować się do poleceń administratora, jeśli takie się pojawią. Możliwe są także
kontrole bez świadomości gracza (np. sprawdzanie pod kątem X-Ray).
18. Zabronione jest podważanie działań administracji (np. ukaranie jednego z graczy)
przez osoby trzecie na czacie publicznym.
19. Sieć posiada sklep “premium”. Korzystanie z niego jest dobrowolne.
20. Gracz ma prawo do odwołania się od wymierzonej kary za pośrednictwem poczty e-mail wysyłając zgłoszenie na admin@vexicraft.pl.
21. Gracz, którego odwołanie zostało rozpatrzone negatywnie i jeżeli administrator nie
określił inaczej w danym przypadku może napisać kolejne odwołanie nie wcześniej niż
7 dni po zamknięciu ostatniej sprawy. Pisanie wielu odwołań nie wnoszących nic
nowego od strony Klienta może skutkować dodatkowymi karami.
22. Problemy skomplikowane muszą być zgłaszane administracji w wiadomości e-mail wysyłając go na admin@vexicraft.pl.
23. Wszelkie skargi oraz wątpliwości co do działania niektórych elementów serwera
powinny być kierowane na adres e-mail admin@vexicraft.pl. Administracja nie musi odpowiadać na nie w grze oraz w komunikatorze Discord o ile nie są to sprawy o krytycznym znaczeniu mogące wymagać natychmiastowej interwencji.
24. Członkowie administracji vexicraft mają swoje prywatne życia i nie należy pisać do
nich ze wszystkim, w każdym miejscu i o dowolnej porze.
25. Zabrania się publikowania treści o charakterze rasistowskim, obrażających uczucia
religijne (m.in. niektóre symbole satanistyczne, np. odwrócony pentagram) oraz
treści mogących naruszyć czyjąś godność osobistą.
Zakaz propagowania i upubliczniania treści erotycznych. Zakaz wykonywania gestów
powszechnie uznawanych za nieodpowiednie.
26. Zakaz propagowania ustroju komunistycznego, nazistowskiego, faszystowskiego i
innych totalitaryzmów. Zezwala się na zamieszczanie elementów (takich jak np.
swastyka), które same w sobie nie oznaczają flagi, godła ani innych oficjalnych
symboli państw totalitarnych współczesnych i historycznych.
27. Nick klienta w grze nie może zawierać treści powszechnie uznawanych
za nieodpowiednie i łamiące zasady regulaminu.
28. Zabronione jest współdzielenie kont. Jedna osoba może mieć dostęp tylko do
jednego, swojego konta. Zakazuje się udostępniania danych logowania do konta. Zakazuje się także używania wspomagaczy (autoclicker)
29. Zabronione jest pomaganie ukaranym graczom w omijaniu kary (np. omijanie bana
przez multikonto i brak poinformowania o tym fakcie administracji przez gracza u
którego zostało stwierdzone, że taką wiedzę posiada).
30. Warpy tworzone przez graczy nie mogą prowadzić do „pułapek” i być
wykorzystywane do zabijania / nękania innych graczy.
31. Zabronione jest częste i/lub regularne żebranie na serwerach. Za takie uznaje się np.
organizowanie krótkotrwałych „zbiórek” pieniędzy na czacie publicznym.
Sporadyczne pytanie o przedmioty w grze na czacie publicznym nie jest uznawane za
żebranie.
32. Regulamin może ulegać zmianie w dowolnym momencie o czym administracja może
poinformować poprzez ogłoszenie w grze oraz na stronie www. Brak osobnych ogłoszeń nie zwalnia z
obowiązku okresowego sprawdzania regulaminu pod kątem zmian.
33. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.

Data aktualizacji 23.10.2020

Regulamin Sklepu  sklep.vexicraft.pl

1. Niniejszy regulamin określa zasady panujące w sklepie vexicraft.pl
2. Właścicielem jest Emilian Serafin zameldowany ul. Kwiatowa 10/37, 12-220 Ruciane-Nida tel. 535819933
3. Sklep dostępny jest wyłącznie pod adresem http://sklep.vexicraft.pl
4. Korzystanie ze sklepu jest całkowicie dobrowolne i nie jest wymagane na serwerze vexicraft.pl
5. Sklep akceptuje następujące metody płatności: Przelew, PaySafeCard. Te
metody płatności wymagają kontaktu z właścicielem serwera vexicraft.pl i nie są
zautomatyzowane.
6. Ceny są takie same przy wyborze płatności Przelew oraz PaySafeCard
7. Decydując się na zakup usługi, klient musi stosować się do instrukcji wyświetlanych
w sklepie.
8. Ceny produktów w sklepie są następujące:
a) VIP - 15zł
b) OmegaVIP - 30zł
c) 1 milion wirtualnych dolarów - 8zł
d) 5 milionów wirtualnych dolarów - 15zł
e) 10 milionów wirtualnych dolarów - 25zł
f) UnBan - 10zł
g) 16 sztuk bedrocka - 8zł
h) 32 sztuk bedrocka - 15zł
i) 64 sztuki bedrocka - 25zł
j) Latanie/Fly - 15zł
9. Reklamacje należy składać na adres e-mail: admin@vexicraft.pl
10. Podczas kupna usługi zawierającej wirtualne przedmioty klient musi być zalogowany
na serwerze, na którym nabywa usługę.
11. Podczas kupna usługi zawierającej wirtualne przedmioty klient musi mieć pusty
ekwipunek w grze na serwerze, na którym nabywa usługę.
12. Klient nabywający usługę otrzymuje ją w stanie odpowiadającym jej opisowi w
momencie zakupu.
13. Klient nie może żądać rekompensat, jeśli miało miejsce ograniczenie dostępu do nabytych
usług wskutek zdarzeń losowych.
14. Usługa nabyta przez klienta zostaje uznana za wykorzystaną w momencie przyznania
przedmiotów określonych w opisie usługi.
15. Sklep nie dokonuje zwrotów kosztów nabytych usług, jeśli zostały one poprawnie
zrealizowane i wykorzystane oraz nie istnieją inne podstawy prawne do takich
roszczeń.
16. Nabyte usługi mogą zostać ograniczone / odebrane wskutek łamania regulaminu sieci
VexiCraft (np. ban). W takiej sytuacji klient nie ma prawa do rekompensat.
17. Niemożliwe jest samowolne przekazywanie nabytych usług z jednego konta w grze
na drugie.
18. Regulamin może ulegać zmianie w dowolnym momencie o czym administracja może
poinformować poprzez ogłoszenie na stronie internetowej bądź sklepu.
19. Brak osobnych ogłoszeń nie zwalnia z obowiązku okresowego sprawdzania regulaminu pod kątem zmian.
20. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.


Data aktualizacji 23.10.2020